Muziekcentrum Goedleven

VOORGESCHIEDENIS MUZIEKCENTRUM GOEDLEVEN

Muziekcentrum Goedleven: het begin

8 maart 2010. Het is voor Muziekcentrum Goedleven een zeer belangrijke datum. Vincent Welvaert neemt op die dag een bedrijfspand (Goedlevenstraat 179, Oostakker) onder handen, geeft het een nieuwe bestemming en bouwt het uit met een dubbel doel: het wordt een exploitatieadres voor de logistieke diensten die hij met TourSupport aan artiesten aanbiedt en hij plant er een ambitieus muziekcentrum met repetitielokalen en een creatieve community.

Muziekcentrum Goedleven wordt op 1 september 2010 ingehuldigd met aanvankelijk 7 repetitielokalen en een ontmoetingsruimte. Sinds de opstart hebben groepen zoals TOM DICE, TEAM WILLIAM, AMATORSKI, THE VAN JETS en BALTHAZAR er in één van de vaste repetitieruimtes al hun intrek genomen. De 3 overige lokalen werden snel in los huurverband (blokken van 4u) bevolkt door verschillende groepen uit het Gentse.

De ontmoeting met Gunter Deleu zorgde tijdens het maiden jaar voor de educatieve invulling in Muziekcentrum Goedleven en gaf aanleiding tot het opstarten van het nu zo bejubelde Popcollege.

Volwassen worden …

Het werkingsjaar 2011-2012 zorgde voor de bevestiging en genereerde een instroom van ontelbare muziekgroepen die eindelijk een thuishaven vonden en zich zo in optimale omstandigheden artistiek verder konden ontplooien. Muziekcentrum Goedleven bleek eindelijk het langverwachte antwoord te zijn op een groot en zichtbaar gebrek aan repetitielokalen in en rond Gent. Geen moeite noch inspanning was ons dan ook teveel om de repetitielokalen akoestisch te optimaliseren en te voorzien van de nodige geluidsapparatuur, instrumenten, ventilatie en overige technieken. Steeds meer jongeren vonden ondertussen ook hun weg naar Dé Nieuwe Muziekschool “Popcollege” dankzij de niet- academische benadering, omwille van de ongedwongen sfeer en bijzondere aanpak van de docenten (bijv. geen verplichte notenleer). De eerste muziekles gaf meteen al spelplezier.

Muziekcentrum Goedleven groeide snel, werd stilaan een begrip en werd stilaan te klein …..

Het vervolg ? Vraag en aanbod worden steeds verder op elkaar afgestemd en de infrastructuur aangepast volgens de noden. In de meest recente verbouwingsronde werden twee danszalen geïntegreerd en werd naar analogie met het Popcollege het Danscollege in het leven geroepen met Joke De Winde als stuwende kracht.

Anno 2015 mogen we trots zijn op een levendige community waar de amateur/professionele muzikant en/of danser zijn ei kwijt kan in maar liefst 15 repetitielokalen en 2 danszalen. De symbiose tussen muziek en dans zorgt voor een uitzonderlijke dynamiek en maakt vele kruisbestuivingen mogelijk voor de toekomt. Op wekelijkse (!) basis verwelkomen we maar liefst gemiddeld 600 leerlingen voor Pop- en/of Danscollege en komen er gemiddeld zo’n 50 groepen repeteren in onze repetitielokalen.

VZW Goedleven anno 2015: volgroeid, met ambitie, erkend én ondersteund door Stad Gent

We zijn ons bewust van het fragiele karakter van onze werking. Om de groei onder controle te houden en om de continuïteit van onze werking te vrijwaren, onze vele docenten en vrijwilligers niet te laten ‘opbranden’ en zelf niet te verdrinken in het succes leek het ons opportuun én noodzakelijk om een structureel overkoepelend kader te voorzien door de oprichting van VZW GOEDLEVEN. Zo geschiedde en sinds 01/04/2015 een feit met Vincent Welvaert, Gunter Deleu en Joke De Winde als bestuursleden. Sinds de oprichting van VZW Goedleven  én vooral dankzij de structurele werkingsmiddelen verkregen via nominatum subsidiëring van stad Gent kunnen we onze dagdagelijkse werking van de muziek- en dansschool in goede banen leiden en onze prachtige innovatieve creatieve omgeving verfijnen. We slagen erin om onze doelen van VZW Goedleven dan ook te realiseren. Goedleven is een thuisbasis voor inspiratie, samenwerking en creatie.

De vereniging stelt tot doel :
1) de ondersteuning van dans- en muziekgroepen teneinde hun verdere ontplooiing te faciliteren, met bijzondere aandacht voor jongeren
2) het bevorderen van de samenwerking tussen de aangesloten dans- en muziekgroepen met behoud van de eigen identiteit.

Zij tracht dit doel te bereiken door zowel in eigen beheer als in samenwerking met andere organisaties ondermeer:
– terbeschikkingstelling van leslokalen en oefenruimtes
– terbeschikkingstelling van (dans- en muziek)materiaal, didactisch materiaal en opbergruimte ifv de lessen
– het terbeschikkingstelling stellen van een ontmoetingsruimte
– het verlenen van educatie in dans, muziek, theater, performance en alle kruisbestuivingen daartussen
– het organiseren van workshops, lezingen, masterclasses, seminaries, school- en vakantiekampen
– het organiseren van muziekoptredens, dansvoorstellingen, performances en evenementen
– het verzorgen van public relations, promo
– matching van jeugdig dans- en muziektalent met elkaar groeperingen, organisaties

Muziekcentrum Goedleven loopt warm voor zijn 10-jarig op 08 maart 2020.

We zijn bijzonder trots hoe Muziekcentrum Goedleven sinds zijn oprichting in 2010 is uitgegroeid tot een belangrijke uitvalsbasis voor menig muzikant- en dansliefhebber. De belangrijkste katalysators voor dit succes zijn onze​ ​dansschool danscollege,​ ​de nieuwe muziekschool
popcollege​ ​en​ ​Toursupport​ (terbeschikkingstelling repetitielokalen, tourvans en muziekmateriaal),

Enkele duizelingwekkende cijfers zijn getuige van onze levendige community. Maandelijkse komen hier gemiddeld 100 externe (veelal Gentse) groepen repeteren in één van de 14 repetitielokalen. Wekelijkse komen hier maar liefst 700 leden muziek- of dansles volgen bij popcollege en/of danscollege bij ruim 50 docenten. Dagelijks doen (inter)nationale groepen een beroep op de logistieke diensten van Toursupport.

Op 01 mei 2019 breidt Muziekcentrum Goedleven zijn activiteiten verder uit met een polyvalente ruimte. Vanaf maart 2019 gaan we op zoek naar  een collega om ons team te versterken.

Muziekcentrum Goedleven – Visietekst Vincent Welvaert

Muziekcentrum Goedleven wil de komende jaren haar belangrijkste waarden verder blijven uitbouwen. Deze waarden zijn laagdrempeligheid,​ ​ontmoeting,​ discipline-overschrijdend​ ​en​ ​groeikansen bieden. Vzw Goedleven is uniek in het landschap omwille van zijn laagdrempeligheid. Bij zowel dans- als popcollege staat de beleving van de muziek- en danscultuur op de eerste plaats naast het aanbieden van kwaliteitsvolle lessen. Het competitieve karakter – wat vaak terug te vinden is in andere initiatieven – wordt hier omgevormd naar lessen waarbij iedereen welkom is, beginners maar ook gevorderden, jong en oud. Beleving staat centraal, lessen worden echt op maat en tempo van de leerlingen gemaakt, het onderwijs is niet gericht op het verwerven van verplichte competenties. Dankzij dit principe wordt cultuur voor veel jongeren en ook ouderen
toegankelijk en laagdrempelig. Leerlingen die afhaken bij andere initiatieven vinden hier op die manier toch hun weg naar het muziek- en/of dansonderwijs.

Deze laagdrempeligheid​ ​wil de vzw verder uitbouwen door initiatieven voor minderheden zoals de lessen van “dansanders” voor kinderen met een mentale beperking en de samenwerking met “uitpas” zodat het inschrijvingsgeld geen drempel vormt voor deelname aan de lessen. Conservatorium studenten kunnen ook terecht in Goedleven aan een goedkoper tarief om te repeteren. De vzw wil zich ook engageren voor mensen die het moeilijk hebben op de jobmarkt door samen te werken met de PWA-dienst en vanaf 2018 met Wijk-werk. Ontmoeting​ ​staat centraal in muziekcentrum Goedleven. De cafetaria is het kloppend hart van het muziekcentrum. Iedereen is welkom om voor, na of tijdens de les of repetitieblok daar even te verpozen. Hier ontstaan de wildste ideeën door toevallige ontmoetingen, hier inspireren dansers muzikanten en omgekeerd. Alle bezoekers van het muziekcentrum maken gebruik van dit kloppend hart waardoor er nieuwe samenwerkingen ontstaan.
Vzw Goedleven wil deze ontmoeting​ ​niet alleen waar maken binnen het muziekcentrum maar wil zich ook integreren in de buurt, onder meer door de Beleefdag. Het wil zich ook engageren voor de leefbaarheid binnen de woonbuurt. Uniek aan het concept van de vzw is wel het discipline-overschrijdende​ ​karakter. Getuige hiervan zijn onze vele activiteiten waar dans en muziek spontaan in elkaar overvloeien. Muziek lijmt met andere kunsten. Muziek en dans versmelten in tal van performance arts. Ons musical- en urbankamp heeft nauwe banden met hiphop, breakdance, streetdance, spoken word, zang, songwriting, graffiti, staging, lichaamstaal, scratching, grime, ​….. Muziek is de lijm om bruggen te bouwen en disciplines samen te brengen op podium. Tal van crossovers zijn hiervan getuige: vb muziek- en danstherapie, Lindy hop, 5 ritmes, yoga,… Als laatste waarde maar zeker niet onbelangrijk, daar draait de hele visie van de vzw om, is het bieden van groeimogelijkheden.​ ​We geloven dat (jonge) talenten kunnen ontplooid worden dankzij goede ondersteuning, dat we als vzw een springplank kunnen zijn voor muzikanten en dansers. Dankzij de toonmomenten zoals in de Centrale (popcollege) en de Groenzaal (danscollege) kunnen muzikanten en dansers podium-ervaringen opdoen dit telkens in een zeer professionele setting. Leerlingen kunnen in het muziekcentrum gebruik maken van professioneel materiaal en de accommodatie is dusdanig ingericht zodat de lessen in ideale omstandigheden kunnen doorgaan. Ons Meraki showteam en popcollege jazzband zijn hiervan reeds een mooi resultaat. We vinden het belangrijk om deze visie verder te kunnen verfijnen en deze waarden verder te kunnen uitbouwen en ontwikkelen. Nieuwe initiatieven zullen afgetoetst worden aan deze waarden.