Preventiemaatregelen COVID-19

PREVENTIEMAATREGELEN COVID-19

1.  Reservaties van repetitielokalen bij Toursupport BVBA in Muziekcentrum Goedleven zijn enkel mogelijk via reservatie formulier op de website en na bevestiging van deze reservatie. De reservatie vermeldt ook duidelijk dat iedereen akkoord gaat met het huisreglement van Muziekcentrum Goedleven, op de hoogte is van de preventiemaatregelen COVID-19 en kennis te hebben genomen van onze risicoanalyse met bijbehorende instructies. Lees hierover meer op VI.BE.

2.  Iedere bezoeker in Muziekcentrum Goedleven  :

 • wordt aangeraden gebruik te maken van een passend persoonlijk beschermingsmiddel zoals een mondmasker
 • wordt verplicht handen te ontsmetten bij binnenkomen
 • wordt aanbevolen aanwezigheidsregister in te vullen en te ondertekenen.
 • verklaart kennis te hebben genomen van de preventiemaatregelen en richtlijnen van Muziekcentrum Goedleven
 • erkent uitdrukkelijk het belang van de naleving van elke van deze regels ter beperking van deze regels ter beperking van het risico op verspreiding van CODIV-19 en waarborgt deze ten alle tijde te respecteren.
 • verklaart op eer de afgelopen 14 dagen geen symptomen van COVID-19 te vertonen (hoest, koorts, keelpijn, verlies van smaakzin, ademhalingsproblemen, …)

Muziekcentrum Goedleven zal handgel ter beschikking stellen. Er wordt een register bijgehouden van wie/wanneer komt repeteren, zo kunnen we nagaan wie met elkaar in contact is geweest, mocht er iemand ziek worden.

3. Algemene informatie.

 • Personen die een  ruimte verlaten krijgen voorrang. Dit wordt kenbaar gemaakt adv pictogrammen.
 • In de toiletten worden niet méér mensen toegelaten dan er wastafels zijn, op voorwaarde dat er voldoende ruimte is. Gelieve buiten het sanitair blok te wachten met respecteren van social distanding.
 • Bij activiteiten in Zaal Goedleven wordt indien mogelijk de regel éénrichtingsverkeer toegepast mogelijks adhv circulatieplan met aparte inkom en uitgang
 • De ruimtes worden schoongemaakt na elk gebruik: ontsmetten van handvaten deuren, gemeenschappelijke apparatuur, lichtschakelaar.
 • Na gebruik lokaal wordt lokaal voldoende geventileerd en verlucht. (er is een pauze van minimaal 30′)
 • We hebben reinigingsproducten ter beschikking om besmetting via materialen te voorkomen (bv. reiniging sanitair, backline, …)
 • We communiceren aan niet-essentiële derden om niet op bezoek te komen
 • We lichten iedereen nogmaals in over onze maatregelen
 • COVID-verantwoordelijke voor Muziekcentrum Goedleven en aanspreekpunt bij vragen/meldingen zijn Vincent Welvaert (0473642120) en/of Dries Demoen (0473642120) of mail via info@toursupport.be.

BIJZONDERE AFSPRAKEN MUZIEK (Vanaf 08 juni 2020)

4. Groepen komen bij voorkeur op verschillende tijdstippen binnen zodat ze elkaar zo weinig mogelijk kunnen kruisen. Wacht dus tot de groep VOOR jou klaar is met inschrijving, in- of uitladen. Hou een minimale afstand van 1,5m bij toevallige ontmoetingen.

5. Alle groepen houden rekening met volgende bijzondere aandachtspunten en instructies :

 • Mengtafel kan enkel bediend worden met plastic handschoenen.
 • Zangers brengen eigen microfoon mee en nemen ruim afstand (<2m) van de andere muzikanten.
 • Voor blazers wordt aangeranden om minstens 2m afstand te houden of een plexiglas mee te brengen.
 • Na gebruik van sanitair moet men verplicht handen wassen en afdrogen met wegwerpdoekjes. (zeep en wegwerpdoekjes zijn voorhanden)
 • Een rookpauze is toegestaan enkel in eigen groepsbubbel, uiteraard buiten met respecteren van de sociale distantiëring 1,5m.
 • Er is bediening in de cafetaria. Selfservice is tijdelijk niet mogelijk.
 • In de zetels of aan de tafels zitten, aan de toog of terras hangen is enkel toegelaten in eigen groepsbubbel.
 • We leven de richtlijnen van de overheid uit i.v.m. sociale distantiëring en hygiëne na.

BIJZONDERE AFSPRAKEN DANS (Fase 3 : Vanaf 08 juni 2020, Fase 4 : Vanaf 01 juli 2020)

6.  Dansers wachten op een veilige afstand van elkaar en betreden één voor één of in eigen bubbel binnen in de Danszaal. Met uitzondering van begeleiding van kleuters blijven de ouders buiten wachten op de parking met Muziekcentrum Goedleven. Er zal extra tijd tussen de lessen voorzien worden om fysiek contact tussen 2 groepen te vermijden. Lessen zullen geschrankt starten.

7. Alle groepen houden rekening met volgende bijzondere aandachtspunten en instructies :

 • Inschrijving voor de dansles is verplicht. Het is verplicht om de gegevens van deelnemers aan dansactiviteiten bij te houden.
 • Iedereen kan deelnemen aan de dansles, tenzij men ziek is of was (zelf of in het gezin).
 • Dansers worden gevraagd zich thuis om te kleden en naar de dansles te komen in danskledij.
 • Mondmaskers en/of faceshields zijn niet verplicht. Overweeg het gebruik ervan in jou context. Denk telkens aan de vuistregel rond veiligheid. Gebruik ze zeker als de afstand 1,5m niet kan gegarandeerd worden.
 • Vermijd begroetingen die fysiek contact inhouden. Iemand een kus, een knuffel of een hand geven, wordt een bewuste daad (en kan alleen voor zover iemand tot iemands uitgebreide bubbel behoort.)
 • De capaciteit van de dansruimte wordt opgesplitst en maximale spreiding van dansen toegepast.
 • Maak zoveel mogelijk dansbubbels. Zorg steeds voor dezelfde groepsindeling en vermijd wisselende groepen.
 • Hou minstens 1,5m afstand tot losse of nieuwe deelnemers buiten koe dansbubbel.
 • Hoest of nies in een papieren zakdoek of in de binnenkant van je elleboog
 • Fysiek contact is vaak een wezenlijk onderdeel van dans en beweging. Fysiek contact houdt echter extra risico op overdracht in.
 • Vanaf Fase 4 (1 juli 2020) is fysiek contact occasioneel toegelaten onder strikte voorwaarden : enkel toegelaten binnen je bubbel 15p en bij consequente opvolging van hygienemaatregelen voor en na de les/dansactiviteit. Dansen met je partner (vb koppeldans) kan opnieuw als je je partner meetelt in je wekelijkse bubbel van 15p.
 • Personen met een ernstige onderliggende medische aandoening raadplegen best hun huisarts vooraleer ze hun dansactiviteiten opnieuw aanvatten. Voor deelnemers met specifieke ondersteuningsnoden (vb met een beperking) wordt samen met deelnemers en/of ouders en eventueel huisarts pro-actief de afweging gemaakt op welke manier de maatregelen gevolgd kunnen worden. Het is de gedeelde verantwoordelijkheid van de organisatie én het individu om het risico goed in te schatten en ernaar te handelen.
 • De samenstelling van de dansgroep kan niet groter zijn dan 50 personen, inclusief begeleiders.
 • Kinderen tem 12j moeten geen rekening houden met de 1,5m afstand en mogen contact hebben met elkaar in het dansen.
 • Vermijd contact en hou afstand tussen de dansdocent/begeleider:verantwoordelijke en de kinderen.
 • Om 1,5m te garanderen kan de ruimte voor elke danser afgebakend worden adv stickers.