VZW Goedleven

VOORGESCHIEDENIS MUZIEKCENTRUM GOEDLEVEN

Muziekcentrum Goedleven: het begin

8 maart 2010. Het is voor Muziekcentrum Goedleven een zeer belangrijke datum. Vincent Welvaert neemt op die dag een bedrijfspand (Goedlevenstraat 179, Oostakker) onder handen, geeft het een nieuwe bestemming en bouwt het uit met een dubbel doel: het wordt een exploitatieadres voor de logistieke diensten die hij met TourSupport aan artiesten aanbiedt en hij plant er een ambitieus muziekcentrum met repetitielokalen.

Muziekcentrum Goedleven wordt op 1 september 2010 ingehuldigd met aanvankelijk 7 repetitielokalen en een ontmoetingsruimte. Sinds de opstart hebben groepen zoals TOM DICE, TEAM WILLIAM, AMATORSKI, THE VAN JETS en BALTHAZAR er in één van de vaste repetitieruimtes al hun intrek genomen. De 3 overige lokalen werden snel in los huurverband (blokken van 4u) bevolkt door verschillende groepen uit het Gentse.

De ontmoeting met Gunter Deleu zorgde tijdens het maiden jaar voor de educatieve invulling in Muziekcentrum Goedleven en gaf aanleiding tot het opstarten van het nu zo bejubelde Popcollege.

Volwassen worden …

Het werkingsjaar 2011-2012 zorgde voor de bevestiging en genereerde een instroom van ontelbare muziekgroepen die eindelijk een thuishaven vonden en zich zo in optimale omstandigheden artistiek verder konden ontplooien. Muziekcentrum Goedleven bleek eindelijk het langverwachte antwoord te zijn op een groot en zichtbaar gebrek aan repetitielokalen in en rond Gent. Geen moeite noch inspanning was ons dan ook teveel om de repetitielokalen akoestisch te optimaliseren en te voorzien van de nodige geluidsapparatuur, instrumenten, ventilatie en overige technieken. Steeds meer jongeren vonden ondertussen ook hun weg naar Dé Nieuwe Muziekschool “Popcollege” dankzij de niet- academische benadering, omwille van de ongedwongen sfeer en bijzondere aanpak van de docenten (bijv. geen verplichte notenleer). De eerste muziekles gaf meteen al spelplezier.

Muziekcentrum Goedleven groeide snel, werd stilaan een begrip en werd stilaan te klein …..

Het vervolg ? Vraag en aanbod worden steeds verder op elkaar afgestemd en de infrastructuur aangepast volgens de noden. In de meest recente verbouwingsronde werden twee danszalen geïntegreerd en werd naar analogie met het Popcollege het Danscollege in het leven geroepen met Joke De Winde als stuwende kracht.

Anno 2015 mogen we trots zijn op een levendige community waar de amateur/professionele muzikant en/of danser zijn ei kwijt kan in maar liefst 15 repetitielokalen en 2 danszalen. De symbiose tussen muziek en dans zorgt voor een uitzonderlijke dynamiek en maakt vele kruisbestuivingen mogelijk voor de toekomt. Op wekelijkse (!) basis verwelkomen we maar liefst gemiddeld 600 leerlingen voor Pop- en/of Danscollege en komen er gemiddeld zo’n 50 groepen repeteren in onze repetitielokalen.

VZW Goedleven anno 2015: volgroeid, met ambitie

We zijn ons bewust van het fragiele karakter van onze werking. Om de groei onder controle te houden en om de continuïteit van onze werking te vrijwaren, onze vele docenten en vrijwilligers niet te laten ‘opbranden’ en zelf niet te verdrinken in het succes leek het ons opportuun én noodzakelijk om een structureel overkoepelend kader te voorzien door de oprichting van VZW GOEDLEVEN. Zo geschiedde en sinds 01/04/2015 een feit met Vincent Welvaert, Gunter Deleu en Joke De Winde als bestuursleden.

De vereniging stelt tot doel :
1) de ondersteuning van dans- en muziekgroepen teneinde hun verdere ontplooiing te faciliteren, met bijzondere aandacht voor jongeren
2) het bevorderen van de samenwerking tussen de aangesloten dans- en muziekgroepen met behoud van de eigen identiteit.

Zij tracht dit doel te bereiken door zowel in eigen beheer als in samenwerking met andere organisaties ondermeer:
– terbeschikkingstelling van leslokalen en oefenruimtes
– terbeschikkingstelling van (dans- en muziek)materiaal, didactisch materiaal en opbergruimte ifv de lessen
– het terbeschikkingstelling stellen van een ontmoetingsruimte
– het verlenen van educatie in dans, muziek, theater, performance en alle kruisbestuivingen daartussen
– het organiseren van workshops, lezingen, masterclasses, seminaries, school- en vakantiekampen
– het organiseren van muziekoptredens, dansvoorstellingen, performances en evenementen
– het verzorgen van public relations, promo
– matching van jeugdig dans- en muziektalent met elkaar groeperingen, organisaties