Kunstenaarskaart

In 2003 werd een heel pakket maatregelen ingevoerd om de sociale bescherming van kunstenaars te vergroten. Dat pakket staat bekend als het ‘kunstenaarsstatuut’; een van die maatregelen is de Kleine Vergoedingsregeling (KVR) – een forfaitaire kostenvergoeding die je als kunstenaar kunt ontvangen voor je artistieke prestaties. Om de KVR te kunnen gebruiken moet je sinds 2003 een zgn. ‘kunstenaarskaart’ hebben, alleen bestond die kaart niet – tot nu.

Vanaf nu kan/moet je een kunstenaarskaart aanvragen om van de KVR gebruik te kunnen blijven maken. Die kaart moet aangevraagd worden bij de Commissie Kunstenaars en is geldig voor 5 jaar. Samen met de kunstenaarskaart levert de Commissie Kunstenaars ook een document waarop je nauwgezet al je artistieke prestaties (die betaald worden met de KVR) moet bijhouden.

Lees meer via PopPunt!